چه خدماتی برای متقاضیان حوزه نگارش اسناد و قراردادها توصیه می گردد؟

اخذ خدمات و سطوحی که می توان ارائه خدمت در حوزه قراردادنویسی کرد در صفحه ای که به همین منظور تعبیه شده است قابل مشاهده است.

اشخاص حقیقی و حقوقی باید حسب نوع معامله ، مبلغ معامله، طرف معامله سطوح مدنظر خود را انتخاب کنند. سطح خدمت مورد انتظار از سطح قراردادنویسی شروع می شود تا راهبری و تسویه حساب قراردادی.

 

 

Write a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*