“نمونه قرارداد ” در زمینه های متختلف

نمونه قرارداد در مرکز قرارداد ایرانیان

 

نمونه عقود ؛ نمونه قراردادها و اسناد
نمونه قرارداد در زمینه های مختلف در فضای مجازی و در قالب بسته های گوناگون در بازار وجود دارد که استفاده از آنها برای کسانی که تخصص لازم را در زمینه قرارداد و یا امور حقوقی ندارند گاه در ظاهر مفید است ولی در بسیاری از موارد بویژه در مورد قراردادهای تخصصی نه تنها  نمیتواند چندان مفید باشد، بلکه خطر آفرین نیز هست.
بنیان قرارداد ایرانیان نمونه قرارداد از صنایع و موضوعات مختلف را در صرفا جهت ملاحظه و مطالعه مراجعین محترم قرارداده است ولی آنچه مهم است این است که چطور میتوانیم از یک نمونه قرارداد که چندان ارزش حرفه ای ندارد، قراردادی دقیق که در برگیرنده تمامی اهداف ما از انعقاد قرارداد و تضمین کننده منافع ما و دفع هر گونه خطرات احتمالی باشد، بسازیم. لذا نمونه قرارداد به خودی خود ارزشی ندارد بلکه میتواند تسهیل کننده فکر مخاطب و نشان دهنده چهارچوبی کلی و مفهومی از فضای قرارداد در آن موضوع باشد. چه اینکه در صنایع مختلف و در کسب و کارهای مختلف فضاهای متفاوتی در موضوعات مشابه حاکم است که یک نمونه قرارداد نمی تواند آن را پیش بینی و حل و فصل نماید. از سوی دیگر هر قرارداد یک تعامل بین دو یا چند شخص است و این تعامل حسب مذاکرات میتواند متفاوت بوده و بر اساس خواسته و نیاز آن اشخاص تعیین میشود نه بصورت کلیشه ای و از قبل تعیین شده.
لذا ایده آل در قرارداد نویسی آن است که متخصص قراداد در تمامی مذاکرات قبل از انعقاد قرارداد حضور داشته باشد و این نشان دهنده اهمیت پایین نمونه قرارداد است.
تمامی عقود؛ قراردادها و اسنادی که در این بخش گذاشته می شود از جمله اسنادی است که در اینترنت در دسترس عموم قرار دارد و این مرکز؛ صرفا جهت سهولت استفاده بازدیدکنندگان جمع آوری و در اختیار قرار داده است. بر این مبنا؛ بنیان هیچگونه مسوولیتی در قبال محتوای آنها را نپذیرفته و  توصیه نمی نماید ؛ مگر اینکه رسما مورد بازبینی متخصصین مرکز قرار گرفته و به نام بنیان منتشر گردد.

نمونه قرارداد:

نمونه قرارداد در بنیان قراردادهای ایرانیان
نمونه قرارداد