قصد داریم با ایجاد مرکزی برای آموزش یافته هایمان گامی موثر در تقویت علم قراردادنویسی در کشور برداشته و دین خود به جامعه را ادا نماییم.

 

 

photo_2016-12-13_16-11-39