عضویت در بنیان:

برای عضویت عادی و یا حرفه ای در بنیان به بخش عضویت مراجعه فرمایید.

 

همکاری با بنیان:

شما می توانید در زمینه های مورد علاقه خود از طرق ذیل با بنیان قرارداد ایرانیان همکاری نمایید:

  1. عضویت حرفه ای در بنیان قرارداد ایرانیان برای ارائه خدمات علمی و تخصصی خود و استفاده از مزایای عضویت

برای همکاری با بنیان در قالب عضویت حرفه ای به بخش عضویت مراجعه نمایید.

 

  1. معرفی مشتری و دریافت حق بازاریابی

شما میتوانید با معرفی هر مشتری جدید به بنیان 15 درصد از مبلغ قرارداد منعقده بین مشتری و بنیان را بعنوان حق بازاریابی دریافت نمایید. برای شروع همکاری در بخش بازاریابی با بنیان تماس حاصل نمایید.