sites-icon-large

تمامی عقود؛ قراردادها و اسنادی که در این بخش گذاشته می شود از جمله اسنادی است که در اینترنت در دسترس عموم قرار دارد و این مرکز؛ صرفا جهت سهولت استفاده بازدیدکنندگان جمع آوری و در اختیار قرار داده است. بر این مبنا؛ این مرکز هیچگونه مسوولیتی در قبال محتوای آنها را نپذیرفته و  توصیه نمی نماید ؛ مگر اینکه رسما مورد بازبینی متخصصین مرکز قرار گرفته و به نام مرکز منتشر گردد.