مدیریت قرارداد در بنیان قرارداد ایرانیان

مدیریت قرارداد:

خدمات بنیان قرارداد ایرانیان شامل مدیریت کامل مباحث قراردادی برای اشخاص، شرکتها و سازمانهاست بطوریکه از مرحله قبل از انعقاد قرارداد تا مراحل پس از آن خدمات راهبری و مدیریت قرارداد را بطور کامل ارائه می نماید.
این خدمات شامل موارد ذیل است:
بسته یک: تنظیم و مدیریت قرارداد
سطح یک) قبل از انعقاد قرارداد:
ردیف  خدمت
1  مذاکره و شرکت در جلسات قبل از قرارداد
2  مطالعه، داده یابی و داده سنجی فنی بازرگانی
3  ارزیابی و اعتبارسنجی طرف مقابل
4  ارائه مشاوره های قراردادی

سطح دو)  انعقاد قرارداد:
ردیف  خدمت
1  تدوین تفاهم نامه اولیه
2  تدوین قرارداد نهایی
3  انعقاد قرارداد

سطح سه) راهبری و مدیریت قرارداد:
ردیف  خدمت
1  نظارت بر قرارداد و حسن اجرای قرارداد
2  مستند سازی کلیه مراحل و فرایندهای قرارداد
3  تدوین الحاقیه های قرارداد و صورتجلسات اجرایی
4  نامه نگاریهای قراردادی
5  مدیریت کلیم های قراردادی و حل و فصل اختلافات قراردادی
6  فسخ، خاتمه و تسویه حساب قراردادی
 

بسته دو: خدمات شرکتی
سطح یک) تهیه و تنظیم اسناد مناقصه و ارزیابی متقاضیان: (قابل ارائه به برگزار کنندگان مناقصات داخلی و بین المللی)
ردیف  خدمت
1  مطالعه، تشخيص و ارزيابي توانايي و كارايي پيمانكاران، مشاوران و سازندگان داخلي و خارجي در مرحله پیش ارزیابی
2  تنظيم اسناد و مدارك مناقصه، مزايده و كليه فرآيندهاي مناقصات و خريد خدمات و کالا بر اساس آیین نامه های معاملات شرکتها
3  بررسی و ارزيابي توانايي و كارايي پيمانكاران، مشاوران و سازندگان داخلي و خارجي در مرحله حین مناقصه بر اساس اسناد مناقصه

سطح دو) تهیه و تنظیم آیین نامه ها و دستورالعملهای داخلی شرکتها و سازمانها:
ردیف  خدمت
1  مطالعه، تهیه و تدوین آیین نامه معاملات بر حسب نیاز و اقتضای شرکتها و استانداردهای قانونی
2  مطالعه، تهیه و تدوین آیین نامه فنی بازرگانی بر حسب نیاز و اقتضای شرکتها و استانداردهای قانونی
3  مطالعه، تهیه و تدوین آیین نامه های استخدامی بر حسب نیاز و اقتضای شرکتها و استانداردهای قانونی
4   تهیه و تدوین سایر آیین نامه های مورد نیاز برای شرکتها و سازمانها به درخواست متقاضی

استیکرهای اموزشی مدیریت قرارداد:

مدیریت قرارداد در بنیان
مدیریت قرارداد در بنیان قرارداد

Save

Write a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*