مرکز تخصصی آموزش قراردادنویسی و مشاوره، نگارش و تنظیم قراردادهای تخصصی داخلی و بین المللی

02188685873

09122505985
Telegram iconTelegram icon Google-plus icon Active-Instagram-4 icon  Linkedin icon

فرم های یکنواخت عقود بانکی

نمونه قرارداد استفاده از خدمات مرکز شتاب

بخشنامه شماره مب/ ۲۰۴۰ مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۸۲ ; دستورالعمل حسابداری عقود فروش اقساطی – اجاره بشرط تملیک-قرض الحسنه و خرید دین ناشی از تغییر روش نقدی به تعهدی

بخشنامه شماره ۲۰۶۵۴۶/۹۲ مورخ ۱۱/۰۷/۱۳۹۲; فرم یکنواخت قرارداد مشارکت مدنی

بخشنامه شماره ۳۴۶۰۵۵/۹۳ مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۳; ابلاغ فرم یکنواخت قرارداد قرض‌الحسنه

ابلاغ فرم یکنواخت قرارداد قرض‌الحسنه

بخشنامه شماره ۲۴۹۶۰۱/۹۴ مورخ ۰۲/۰۹/۱۳۹۴; ابلاغ فرم یکنواخت قرارداد مضاربه

ابلاغ فرم یکنواخت قرارداد مضاربه

فرم های یکنواخت برخی از قراردادهای تسهیلات بانکی ابلاغ شد
۲۸ بهمن ۱۳۹۴
________________________________________
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در بخشنامه ای به شبکه بانکی فرم های یکنواخت برخی از قراردادهای تسهیلات بانکی را ابلاغ کرد.
________________________________________
به گزارش روابط عمومی بانکی مرکزی در این بخشنامه آمده است:
در اجرای تبصره ذیل ماده (۲۳) «قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار» مصوب ۱۳۹۰.۱۱.۱۶ مجلس شورای اسلامی، موضوع «یکنواخت‌سازی فرم عقود تسهیلات بانکی»، بدین‌وسیله ، فایل الکترونیکی فرم‌ قرارداد‌های عقود «اجاره به شرط تملیک»، «خرید دین»، «مرابحه»،‌ «مزارعه»، «مساقات»، «استصناع»، «جعاله» و «سلف»، که در یک‌هزار و دویست و چهاردهمین جلسه مورخ ۱۳۹۴.۱۱.۱۳ شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده است، جهت استحضار ارسال می‌شود. لذا ضمن اعلام این‌که ضروری است تمامی تمهیدات لازم از جمله چاپ و توزیع فرم یکنواخت قرارداد‌‌های یادشده با سربرگ آن بانک/ موسسه اعتباری حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۴.۱۲.۲۷ فراهم شود، خواهشمند است دستور فرمایند از این پس تمامی قرارداد‌های جدید صرفاً براساس فرم‌های‌ مزبور تنظیم و منعقد شود. بدیهی است تمامی قراردادهای قبلی مربوط به عقود فوق‌الذکر، تا پایان مدت اعتبار مندرج در قرارداد، کماکان به قوت خود باقی خواهد ماند و تابع ضوابط و مقررات زمان انعقاد قرارداد می‌باشد. ضمناً در اجرای صحیح مصوبه مذکور مقتضی است:
۱. اطلاع‌رسانی کامل برای عموم در خصوص قرارداد‌های مذکور به طرق ممکن از جمله قراردادن فرم قرارداد‌ها در پایگاه اطلاع‌رسانی آن بانک/ موسسه اعتباری صورت پذیرد؛
۲. قبل از انعقاد و یا امضای قرارداد، تمهیداتی اتخاذ گردد تا مشتری، ضامن و وثیقه‌گذار از مفاد آن آگاهی کامل کسب نموده و نسخه‌ای از قرارداد مربوط به همراه مقررات و ضوابط مصرح در آن، در اختیار مشتری، ضامن و وثیقه‌گذار قرار گیرد؛
۳. پس از انعقاد و امضای قرارداد، نسخه‌ای از آن که دارای ارزش قانونی یکسان با سایر نسخ می‌باشد، در اختیار طرفین قرارداد (عامل، ضامن یا ضامنین و وثیقه‌گذار یا وثیقه‌گذاران) قرار گیرد.
در خاتمه متذکر می شود هر نوع تغییر در ارکان و مفاد فرم قرارداد‌های تسهیلات بانکی، صرفاً توسط شورای پول و اعتبار امکان‌پذیر می‌باشد.
با عنایت به موارد فوق‌الذکر، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذی‌ربط ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن، اهتمام و نظارت جدی به عمل آورند. همچنین مقتضی است ترتیبی اتخاذ شود تا نسخه‌ای از بخشنامه ابلاغی به واحدهای ذی‌ربط، به مدیریت کل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری این بانک ارسال شود.

فرم اجاره به شرط تملیک بهمن ۱۳۹۴

بخشنامه شماره ۳۴۷۱۷۲/۹۴ مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۴; ابلاغ فرم‌های یکنواخت قرارداد‌های اجاره به شرط تملیک، خرید دین، مرابحه، مزارعه، مساقات، استصناع، جعاله و سلف، مصوب شورای پول و اعتبار