567

 

قاعدتا هر متعهدی به دنبال تحدید مسوولیت خود در تعهدات قراردادی است. منطق این موضوع هم در اینجاست که برخی از نقض تعهدات قراردادی ممکن است منجر به حدوث خسارات غیر مستقیم ، عدم النفع ها و غیره گردد که متناسب با نوع تعهد و میزان آن و درجه اهمیت تعهد نمی باشد. لذا لاجرم باید در این نوع از قراردادها مسوولیت متعهد تحدید گردد. مثلا فرض کنید در یک عملیات عمرانی ، خدمات تهیه سیمان به یک پیمانکار واگذار گردد. سقف بودجه پروژه برای خدمات تهیه و تامین سیمان یک صدم پروژه هم نیست ولی اگر بابت تقصیر پیمانکار بابت تحویل سیمان نامرغوب بخواهیم هزینه مستقیم و غیر مستقیم پروژه را از وی مطالبه نماییم غیر منطقی است. اگرچه ممکن است عدم مرغوبیت سیمان منجر به ترک برداشتن دیواره سازه و غیره شود.

نمونه ماده

خریدار بجز مبلغ قرارداد و سایر هزینه هایی که می بایست بصورت کتبی بین طرفین توافق گردد، هیچگونه مسئولیتی در مقابل فروشنده یا هر طرف ثالثی برای هر گونه خسارت، دعوی یا ادعا بدون محدودیت شامل خسارات تبعی (از جمله هر گونه عدم النفع یا زیان اقتصادی) ناشی از اقدامات یا تعهدات قراردادی یا متخلفانه (شامل قصور) نخواهد داشت.

English Section————————————————————————————————————————-

Sample

Other than the Contract Price or any other charges which may be agreed to in writing between the BUYER and the SELLER, the BUYER will not be responsible in any way to the SELLER or any third party for any loss, damage, claim or demand, including special, indirect, consequential and incidental losses or damages (including without limitation any loss of profits or economic loss), arising out of or resulting from contractual, tortuous (including negligence) or other actions or obligations of the parties