26

25-روش پرداخت نقدی Methods of Payment

روش پرداخت نقدی Methods of Payment-
اعتبار اسنادی- Letter of Credit
درخصوص اینکه اعتبار اسنادی چیست و چه کاربردی دارد در بخش استیکرهای فارسی خواهد آمد. در اینجا نحوه نگارش مبلغ قرارداد از طریق اعتبار اسنادی (فقط LC) آموزش داده خواهد شد.

Payment will be made by means of an irrevocable letter of credit (Payable at sight) with the validity period of ……….. months, opened in favor of Seller.
Within ………….. months from receiving date of Performance Bank Guarantee, Buyer shall open a letter of credit in favor of Seller.
Schedule of payment to Seller shall be in accordance with the following terms and conditions:

نگارش درصدهای پرداختی اعم از پیش پرداخت (Advance Payment)-میان پرداخت (Interim Payment) و پرداخت نهایی (Final Payment) مطابق با استیکر قبلی می آید.
کلماتی که در نگارش اعتبار اسنادی بکار می رود عباتند از:
To Open/Establish LC باز کردن اعتبار اسنادی
Issuance of LC -صدور اعتبار اسنادی- In Favor of به نفع
Through Iranian bank از طریق بانک ایرانی
Irrevocable LC اعتبار اسنادی غیر قابل برگشت/غیر قابل فسخ

27

26-روش پرداخت نقدی Methods of Payment

روش پرداخت نقدی Methods of Payment-
ب-خرید خدمات:
در پرداخت نقدی:
For performance of the works performed under this Contract, and based on the terms and conditions Client will pay to Contractor in cash in the net amount as determined in details according to the Attached commercial proposal, within 30 days from the receipt of the invoice as follows:

در اعتبار اسنادی (LC):
Client shall pay the following payment through the irrevocable and at sight letter of credit based on the work progress as defined in Attachment No…:

روش نگارش پیش پرداخت:
10 percent of the Contract price as a down payment prior to commencement of the wells operation against the submission of agreed guarantee document at the same amount.

28

27-روش پرداخت نقدی Methods of Payment

روش پرداخت نقدی Methods of Payment-

روش نگارش پیش پرداخت:

دو اصطلاح در خصوص پیش پرداخت در زبان قراردادنویسی انگلیسی کاربرد دارد.

►Advance Payment

►Down Payment

در نگارش پیش پرداخت باید به چند نکته توجه داشت.

اول میزان پیش پرداخت:

بصورت درصدی:

         …..percent of the Contract price

بصورت عددی:   

                  ……… The amount of

دوم زمان پیش پرداخت:

Upon signing of the Contract,…

After signing of the Contract and on demand of …

سوم پرداخت پیش پرداخت در قبال ضمانتنامه

… against submission of guarantee at the same amount.

◄ استهلاک پیش پرداخت

Amortization of advance payment

29

28-روش پرداخت نقدی Methods of Payment

روش پرداخت نقدی Methods of Payment

روش نگارش میان پرداخت:

در خصوص میان پرداخت در زبان قراردادنویسی انگلیسی کلمه Interim Payment کاربرد دارد. به این معناست که پیمانکار مستحق دریافت مبالغ قراردادی قبل از اتمام کار باشد. کلمه Interim در نگارش قراردادها در معانی دیگر از جمله میان مدت، موقتی، میان دوره ای و ضمنی و در اصطلاحات دیگر مثل Interim Report-Interim Financing- Interim Certificate بکار می رود.

تفاوت پیش پرداخت و میان پرداخت هم به شرح ذیل بیان شده است:

An interim payment is given to the contractor after some work has been done, whereas an advance payment is given to the contractor when no work has been done.

نمونه پرداخت میان پرداخت:

“Interim Payment shall be payable as scheduled in the Appendix …. to the Contractor in respect of the work performed under the Contract. All payment made prior to completion of the Work, shall all be treated as mere indefinite, which shall stand recoverable in full or in part, if the Client so decides in the context of Contractor’s unfulfilled contract condition, if any. “

30

29-روش پرداخت نقدی در برابر اسناد

Methods of Payment

روش پرداخت نقدی  در برابر اسناد

 CASH AGAINST DOCUMENT

روش نگارش پرداخت پایانی در قراردادهای خرید کالا:

اگر کل مبلغ یا بخشی از آن بخواهد پس از تحویل کالا (تمام یا بخشی از کالا) پرداخت گردد ماده پیشنهادی می تواند به شرح ذیل باشد:

.......%

cash against original shipping documents and the payment will be remitted by Buyer within two weeks after receiving original shipping documents

OR

….%

will be paid after submitting of forwarder’s certificate of receipt (FCR) and original shipping documents mentioned in this Agreement

کلمات کاربردی متن:

ORIGINAL Shipping Documents اصل اسناد حمل      

REMIT کارسازی کردن-وجه فرستادن

SUBMIT   ارسال کردن – تسلیم کردن

CASH    نقد

31

30-روش نگارش پرداخت پایانی در قراردادهای ارائه خدمات

Methods Of Payment

روش نگارش پرداخت پایانی در قراردادهای ارائه خدمات:

Payments shall be made thereafter within …. Days for undisputed invoices upon the submission of the Contractor's signed commercial invoice in 3 original copies certified by the Company's authorized signatory as approved for payment process.

کلمات کاربردی متن:

Make Payment پرداخت مبلغ کردن 

Invoice صورت وضعیت

Undisputed invoice صورت وضعیت مورد توافق طرفین

Disputed Invoice صورت وضعیت اختلافی طرفین

Upon به محض-به مجرد

Submission   ارسال -تسلیم

In 3 Original Copies  در سه نسخه اصلی

Certify تصدیق کردن-گواهی کردن

Authorized Signatory امضای مجاز

32

31-روش نگارش مبلغ بر اساس LC

                        Methods Of Payment

روش نگارش مبلغ بر اساس LC:

The company will establish an irrevocable at sight Letter of Credit in favor of Contractor through any Iranian bank.

The above mentioned LC will be valid a year after the date the operation has been done to settle the final pay off and provide the insurance quits.

کلمات کاربردی متن:

To Establish LC باز کردن یا افتتاح کردن اعتبار اسنادی

برای این منظور از فعل Open  هم استفاده می شود.To Open LC         

Irrevocable غیر قابل برگشت-غیر قابل فسخ

At sight دیداری-به محض ارائه

Settle حل و فصل کردن – نهایی نمودن

Final Pay Off تسویه کردن نهایی

Insurance Quits واریزهای بیمه

 اینکه معنای غیر قابل برگشت یا دیداری در مباحث ذیل اعتبار اسنادی چیست در استیکرهای مربوط به اعتبار اسنادی توضیح داده خواهد شد.

33

32-روش نگارش مبلغ بر اساس LC

Methods Of Payment

روش نگارش مبلغ بر اساس LC:

In case the Contractor can not utilize the amount of said letter of credit after opening due to reasons attributable to the Contractor , then the Contractor shall be responsible for all consequences and delays and relevant expenses for the change of medium of payments.

کلمات کاربردی متن:

To Utilize the Amount of LC

     استفاده کردن از مبلغ اعتبار اسنادی  

Due to بخاطر-به سبب......................................................

Attributable to قابل انتساب به.........................................

Consequences نتایج-عواقب...........................................

Relevant Expenses هزینه های مربوطه.............................

Medium of Payment روش پرداخت...............................

34

33-روش نگارش مبلغ بر اساس LC

Methods Of Payment

روش نگارش مبلغ بر اساس LC:

Letter of Credit will be valid a year after the date the operation has been done, to settle the final pay off and provide the insurance quits.

Company shall bear the expenses involved in establishing the  Letter of Credit in Iran.

Any expenses arising from the extension of the Letter of Credit due to Contractor's failure shall be born by Contractor.

کلمات کاربردی متن:

To settle Final Pay Off تسویه حساب نهایی کردن...............

Insurance Quits واریزیهای بیمه .......................................

To Bear به عهده گرفتن (هزینه)...........................................

involved in مترتب بر – مستلزم ...........................................

Arising out of ناشی از .......................................................

Extension of L/Cتمدید اعتبار اسنادی................................

35

34-Responsible

روش نگارش مسوولیت در قراردادهای انگلیسی

Responsible

Be Responsible for/towards

مسوول بودن در قبال

► Contractor shall be responsible for remedy the deficiency.

Not Be Responsible for

مسوول نبودن در قبال

► Contractor shall not be responsible for indirect and consequential damages.

37

35-Be held Responsible

روش نگارش مسوولیت در قراردادهای انگلیسی

Responsibility

Be held Responsible

مسوول شناخته شدن جهت

زمانیکه بخواهیم روی مسوولیت شخصی تاکید کنیم از این عبارت استفاده می کنیم.

Example:

► The Designer shall be held responsible for any delay in completing the Deliverables.  

► The Customer will be held responsible for all costs/liabilities incurred by the Company.

38

36-Has Responsibility for

روش نگارش مسوولیت در قراردادهای انگلیسی

Responsibility

Has Responsibility for

داشتن مسوولیت جهت

► Company has responsibility for all costs/liabilities incurred by the Company.

Has Responsibility To

داشتن مسوولیت ....

► Employers have legal responsibilities to ensure a safe and healthy workplace.

39

37-Assume Responsibility for

روش نگارش مسوولیت در قراردادهای انگلیسی

Responsibility

Assume Responsibility for

مسوولیت بودن برای

Example:

► The Company will assume responsibility for the provision of services.

► The Contractor shall assume sole responsibility and liability at all times for any and all damage to or loss or destruction of Contractor's Equipment.

40

38-UNDER NO RESPONSIBILITY FOR

روش نگارش مسوولیت در قراردادهای انگلیسی

Responsibility

UNDER NO RESPONSIBILITY FOR

مسوولیت نداشتن برای

Example:

► Contractor shall be under no responsibility for maintaining the equipment supplied, unless stated in the Contract.

► Manufacturer shall be under no responsibility or liability for any loss or damage occurring by reason of delay or inability to deliver caused by force majeure.

41

39-ON HIS OWN RESPONSIBILITY

روش نگارش مسوولیت در قراردادهای انگلیسی

Responsibility

ON HIS OWN
RESPONSIBILITY

به مسوولیت خودش

Example:

► The necessary maintenance, inspection, overhauls and repairs must be carried out by the SUPPLIER at his own cost and on his own responsibility.

►The contract partner assumes the resulting risk of miss-use or loss on his own responsibility. 

40-Within the responsibility of

                         

                       روش نگارش مسوولیت در قراردادهای انگلیسی

Responsibility

Within the responsibility of

با مسوولیتِ

Example:

Within the responsibility of the Contractor, Rig shall be delivered to the destination location in good condition.

►If dispatch of goods shall be delayed due to circumstances within the responsibility of the Contractor, then the responsibility of the Contractor shall start from the date on which delivery has been ready for shipment.

47

41-Take responsibility for

                         

روش نگارش مسوولیت در قراردادهای انگلیسی

Responsibility

Take responsibility for

مسوولیت چیزی را پذیرفتن

Example:

► Contractor shall take full responsibility for all taxes and fees of any nature associated with Services.

► The Contractor shall take full responsibility for the care of the Works and Goods from the Commencement Date until the Taking-Over Certificate is issued for the Works.

48

42-SOLE

روش نگارش مسوولیت

در قراردادهای انگلیسی

 اوصاف مسوولیت :

SOLE

تنها

SOLELY

به تنهایی

Example:

► Contractor is sole responsible for withholding, accruing and paying all income taxes, withholding taxes, continued service under this Agreement.

► the Contractor shall be solely responsible for all claims by such persons arising out of or in connection with their engagement by the Contractor.

49

43-FULL-ULTIMATE-COMPLETE

روش نگارش مسوولیت در قراردادهای انگلیسی

 اوصاف مسوولیت :

FULL

ULTIMATE

COMPLETE

Example:

► The Contractor, shall take full responsibility for any damages that may occur.

► The contractor has complete responsibility for achieving the quality level required in the documents, and for safety.

 ► The owner has the ultimate responsibility for identifying, analyzing, mitigating, and controlling project risks.

51-1

45-IMPOSE RESPONSIBILITY ON/UPON

روش نگارش مسوولیت در قراردادهای انگلیسی

IMPOSE RESPONSIBILITY

ON/UPON

بار کردن مسوولیت روی دوش کسی

Example:

It will not impose responsibility on/upon Company to make any examination to ascertain how or for what purposes Contractor has used the moneys paid on account of the Contract Price.

 47

46-EXEMPT FROM RESPONSIBILITY

روش نگارش مسوولیت در قراردادهای انگلیسی

EXEMPT FROM RESPONSIBILITY 

از مسوولیت مبرا شدن یا بودن

Example:

The Parties exempt from responsibility for non-performance and/or improper performance of obligations determined by the present Agreement if such failure and/or improper performance is caused by force majeure.

The Seller is exempt from responsibility for any breach of patents or Industrial Property rights, and any claims from third parties. 

 55

47-EXCUSE FROM RESPONSIBILITY

روش نگارش مسوولیت در قراردادهای انگلیسی

EXCUSE FROM RESPONSIBILITY

معاف شدن از مسوولیت

Example:

►Nothing shall excuse the Contractor from its responsibility under the contract.

►The affecting Party (in force majeure manner) shall take the precautionary steps, sufficient to grant him an excuse from responsibility.

 56

48-DIMINISH RESPONSIBILITY

روش نگارش مسوولیت در قراردادهای انگلیسی

 DIMINISH RESPONSIBILITY

تقلیل دادن یا کاهش دادن مسوولیت

 بند 6-4 از شرايط عمومی قرارداد بالادستی نفت و گاز ابلاغی دولت (IPC) 

In order to expedite the performance of Petroleum Operation authorized hereunder, Contractor, without in any way, diminishing its own responsibilities to NIOC, may engage subcontractor(s), in accordance with the provisions of the Contract.

51

44-ABSOLUTE

روش نگارش مسوولیت در قراردادهای انگلیسی

 اوصاف مسوولیت :

ABSOLUTE

کامل و تام

Example:

► The Company reserves the right, without lessening the absolute responsibility of the Contractor in this regard, to inspect such equipment.

► Contractor shall have sole and absolute responsibility for furnishing qualified crews and flight attendants for each flight.

ادامه استیکرهای آموزشی نگارش قرارداد انگلیسی

 

برای آموزش روزانه نگارش قرارداد فارسی و انگلیسی با استفاده از استیکر، عضو کانال تلگرام مرکز با کلیک بر روی آیکن زیر شوید.